Stając po stronie klienta, jesteśmy w stanie wynegocjować optymalne
warunki ubezpieczenia przy zachowaniu realnych kosztów.

• Negocjujemy szczególne warunki ubezpieczenia.
• Tworzymy indywidualny i optymalny program ubezpieczeniowy.
• Wspieramy w likwidacji szkód.
• Negocujejmy i doradzamy w uzyskaniu odszkodowania.
• Budujemy długookresową politykę ubezpieczeniową.
• Audytujemy i konsolidujemy umowy, optymaliujemy koszty. etc.
• Występujemy jako pełnomocnik/biegły w przetargach.
• Pomagamy tworzyć procesy i procedury.
Sprawdź także:
Kim jest broker?
Przykładowe oferty
Jak współpracujemy?
Skupiamy się na identyfikowaniu, zarządzaniu
i administrowaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach.
Celem, do którego dążymy, jest możliwość
zapewnienia Klientom wszechstronnej obsługi
pozwalającej skoncentrować się im na ich
podstawowej działalności.
„Diabeł tkwi w szczegółach” • Negocjujemy szczególne warunki ubezpieczenia.
• Tworzymy indywidualny i optymalny program ubezpieczeniowy.

Ubezpieczyciele piszą Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), czyli standardowe umowy
ubezpieczenia, które z reguły nie są dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.
To dzięki naszym staraniom możecie Państwo być pewni, iż wynegocjujemy szczególne
warunki ubezpieczenia odpowiadające specyficznemu profilowi działalności, dopasowane
do oczekiwań i możliwości.

Nie powielamy rozwiązań, tylko za każdym razem tworzymy realny,
indywidualny i optymalny program ubezpieczeniowy.

OWU to tylko punkt wyjścia i nie stanowią dla nas ograniczenia.

„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” • Wspieramy w likwidacji szkód.
• Negocujejmy i doradzamy w uzyskaniu odszkodowania.

Kupując polisę (ochronę) bezpośrednio od ubezpieczyciela lub u jego przedstawiciela, którym również jest agent, nie otrzymacie Państwo doradztwa i pomocy w zakresie likwidacji szkód.
Z chwilą powstania szkody stajecie się Państwo dla zakładu ubezpieczeń stroną dochodzącą swoich praw do świadczenia i… przestajecie być partnerem.

W ramach świadczonej usługi nie tylko negocjujemy warunki umów, ale również
doradzamy i pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu odszkodowania.

Zawsze jesteśmy po stronie naszych zleceniodawców
– nie działamy na rzecz żadnego zakładu ubezpieczeń.

„Z niejednego pieca...” • Budujemy długookresową politykę ubezpieczeniową.
• Audytujemy i konsolidujemy umowy, optymaliujemy koszty. etc.

Powierzając nam ochronę swojego mienia i życia, macie Państwo gwarancję, iż trafia w dobre ręce, czyli do profesjonalistów od zarządzania ryzykiem.

Nie produkujemy żywności, nie wytwarzamy energii i nie znamy się na produkcji dóbr... ale wiemy jak buduje się długookresową politykę ubezpieczeniową (lub zarządzania ryzykiem) i tworzy programy ubezpieczeniowe.

Specjalizujemy się m.in. w:
 • audytowaniu już zawartych umów
 • optymalizacji kosztów
 • konsolidacji programów
  ubezpieczeniowych dla grup
  kapitałowych czy holdingów
 • tworzeniu procedur wspierających
  procesy około ubezpieczeniowe
  o charakterze prewencyjnym
 • doradztwie i pomocy
  w procesie likwidacji szkód
„Co dwie głowy, to niejedna” • Występujemy jako pełnomocnik/biegły w przetargach.
• Pomagamy tworzyć procesy i procedury.

W postępowaniach przetargowych dot. ubezpieczeń, które podlegają przepisom Prawa
Zamówień Publicznych, możemy występować jako pełnomocnik zamawiającego lub biegły
zasiadający w komisji przetargowej. To Państwo, jako zamawiający, określacie swoje potrzeby
i oczekiwania co do roli, jaką mamy pełnić w postępowaniu – czy ma to być
rola pomocnicza, czy też zostanie nam powierzona całość procesu.

Wspólnie z Państwem definiujemy tryb i harmonogram postępowania.
Bazując na m. in. uzyskanych danych i Państwa formularzach przyjętych we wcześniejszych
przetargach oraz naszym doświadczeniu możemy przygotować
projekty takich dokumentów jak:

 • wzór ogłoszenia o zamówieniu,
 • specyfikacja istotnych warunków
  zamówienia,
 • instrukcja dla wykonawców,
 • opinie i wyjaśnienia,
 • umowy ubezpieczenia,
 • procedura postępowania,
  związana z zawarciem
  i wykonaniem umowy ubezpieczenia,
  w tym również proces likwidacji szkód. 

Szacowanie wartości zamówienia
– wstępna kalkulacja kosztów ubezpieczenia

Zadaniem spoczywającym na zamawiającym (zgodnie z PZP) jest ustalenie z należytą
starannością wartości zamówienia. CUK Broker legitymując się konieczną wiedzą
i doświadczeniem, może przeprowadzić ocenę ryzyka i wystąpić do ubezpieczycieli
o wstępną kalkulację kosztów ubezpieczenia przed wszczęciem postępowania
o udzielenie postępowania (podstawa — opinia UZP z dn. 2010.05.17).

 

 • 1. Nawiązanie współpracy i ustalenie zakresu usługi
 • 2. Audyt > analiza danych
 • 3. Opracowanie programu ubezpieczenia
 • 4. Przeprowadzenie konkursu i negocjacje z ubezpieczycielami
 • 5. Zawarcie umowy ubezpieczenia
 • 6. Wykonanie umowy i bieżąca obsługa
 • 7. Monitorowanie i wsparcie przebiegu
       likwidacji szkód
 • 8. Przygotowanie procedur i organizacja
       obiegu dokumentów, w tym, dotyczących
       likwidacji szkód
 • 9. Szkolenia z zakresu:

  + ochrona ubezpieczeniowa
  + potrzeb ubezpieczeniowych
  + obiegu informacji na linii ubezpieczony-broker-zakład ubezpieczeń
  + procedur szkodowych
Co oferujemy klientom?
 • dedykowany zespół do obsługi
 • wsparcie i pomoc prawno-ubezpieczeniową
 • administrowanie programem ubezpieczeniowym
  (przypomnienia, wznowienia, doubezpieczenia itp.)
 • wsparcie i pomoc w likwidacji szkód
 • optymalizację kosztów
 • poszukiwanie i lokowanie ochrony w Polsce i za granicą
 • doświadczenie i znajomość branży ubezpieczeniowej
  (m.in. centrale ubezpieczycieli, reasekuratorzy)
 • profesjonalny poziom obsługi brokerskiej

Dlaczego CUK Broker?

Ta strona używa plików cookies.